Corona information - Happident

Information Happident och Corona / Covid – 19

Just nu är det många som kontaktar oss för att fråga om de kan gå till tandläkaren med rådande läge kring Corona / Covid – 19. Det korta svaret är: ja!

Om du eller någon i din närhet har tecken på – eller misstanke om – smitta, ska du självklart stanna hemma. Dock kan vi erbjuda dig som är orolig och tillhör en riskgrupp eller som har underliggande sjukdomar, ett skräddarsytt besök med tider som passar dig, där vi ser till att ni inte på något sätt kommer i kontakt med andra patienter.

Men om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp kan du gå till tandläkaren precis som vanligt. Rutinundersökningar och normala kontroller som senareläggs riskerar att få konsekvenser, och behandlingar som skjuts upp riskerar att bli både mer komplicerade och dyrare då de kan hamna utanför perioden för högkostnadsskydd.

Alla tandläkare och övrig tandvårdspersonal får redan under sin utbildning lära sig att behandla alla patienter som ”potentiella smittbärare”, vilket gör att tandvården utvecklat rigorösa rutiner för hygien. Utöver alla våra vanliga hygienrutiner bär vår personal munskydd, handskar och skyddsglasögon vid all patientbehandling, och vi låter ingen personal med symptom arbeta på våra kliniker. Våra behandlingsrum desinficeras, precis som tidigare, noggrant mellan varje patientbesök.

På Happident behandlar vi huvudsakligen kända patienter, där vi vet ålder och medicinsk historia. Eftersom vi har tidsbokningar med täta tidsintervall minimerar vi tiden i väntrummen för våra patienter och vi har just nu också tagit bort tidskrifter och leksaker från väntrummen för att undvika kontaktsmitta.

Nu utvidgar vi vårt hygienarbete till att även omfatta:

  • Handsprit tillhandahålls för våra patienter på kliniken
  • Vi desinficerar dörrhandtag och vattenkranar varje timme
  • Betalterminalens knappar desinficeras mellan varje köp

Vi har full förståelse för att en situation som den här skapar oro – men hos din Happident tandläkare kan du alltid vara trygg.

Har du fler frågor, eller om du vill boka en tid, är du varmt välkommen att kontakta din klinik.

Personalen på Happident.

Våra kliniker

Våra priser

Kliniker i närheten

Beräknar avstånd...