Klustermodellen - Happident Kariärr

Klustermodellen

Vår egenutvecklade, beprövade och framgångsrika klustermodell går ut på att inom ett geografiskt avgränsat område förvärva och integrera ett kluster av kliniker. Här kan du som allmäntandläkare, tandhygienist och tandsköterska få möjligheten att arbeta på en annan klinik än din ”hemma klinik” för att kunna utveckla din kliniska förmåga och din kliniska färdighet inom den gren av odontologin som du har ett intresse av. Vi brinner för att arbeta tillsammans och lära av varandra, allt för att kunna erbjuda våra patienter en mer tillgänglig och större kompetens inom organisationen. Vi har en central klinik på varje ort där vi tar emot remisser både internt och externt och dessa kliniker har därför ett större behov av en bredare och varierad kompetens, samt även mer avancerad teknisk utrustning. Dessa centrala klinker har dessutom interna tandtekniska laboratorium ansluta till sig där våra tandtekniska kollegor arbetar nära klinikerna och i samverkan med tandläkarna och personalen. Detta arbetssätt möjliggör att Happident kan stå för ett helhetsansvar för patienterna.

Söker du ny tjänst?

Vi letar alltid efter nya talangfulla kollegor som vill vara med och förändra vården. Besök vår karriärsida för att läsa om tillgängliga tjänster eller för att göra en spontanansökan.

Till karriärsidan