Historia - Happident

Vår historia

Vi som grundar och driver Happident har mångårig erfarenhet som praktiserande tandläkare och entreprenörer och har en gedigen erfarenhet av att arbeta i och driva en av de största tandvårdsorganisationerna i England. Vår grundare Mazdak Eyrumlu flyttade till England efter att ha tagit sin svenska examen och legitimation och arbetade där i sex år på en liten enmansklinik utanför London. Mazdak upptäckte snart de begränsningar som finns med att arbeta ensam i en liten klinik, både vad gäller vården man kan erbjuda patienterna men även för tandläkaren och hens personal. För att möta patienternas och personalenens behov så började Mazdak förvärva ett antal kliniker. Han byggde upp ett nätverk av duktiga tandläkare och tandvårdspersonal som såg till att täcka alla patienternas kliniska behov ”under ett och samma tak”.

Med utgångspunkt från den erfarenhet som Mazdak samlat på sig genom verksamheten i England var det med stor glädje som han i början av 2018 kunde ta konceptet till Sverige. Happident är utformad för att vara en del av lösningen för de utmaningar som den privata tandvården i Sverige idag står inför. Den svenska privata tandvården står inför stora pensionsavgångar hos all tandvårdspersonal, inklusive tandläkare, samtidigt som patienterna krav på service och tillgänglighet ökar. En allt äldre befolkning som behåller sina egna tänder längre i livet sätter stora krav på tandvården på så sätt att klinikerna måste ha en bred och fördjupad odontologisk kunskap och ett stort utbud av behandlingar. Samtligt så ställs allt högre krav på kvalitetssäkring vilket i sin tur medför en allt större administrativ börda för alla kliniker. För att klara av dessa utmaningar, den allt hårdnade konkurrensen och att kunna svara till patienternas behov så finns det ett stort mervärde för existerande tandvårdspersonal och patienter att ingå i en större organisation och Happident vill leda denna utveckling i de svenska storstadsregionerna. Happidents ambition är att vara ett tandvårdsalternativ i tiden vilket innebär att satsningar på modern teknik, utrustning och kontinuerlig kompentensutveckling av tandvårdpersonalen kommer att vara i fokus.