Klustermodellen - Happident

Klustermodellen

Happident arbetar enligt en unik ”klustermodell”. Vi finns uteslutande i Sveriges storstäder med omnejd, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Klustermodellen bygger på att inom ett avgränsat geografiskt område, förvärva och integrera ett kluster av klinker. Här kan allmäntandläkare, nischade tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker arbeta tätt tillsammans med varandra och erbjuda ett brett spektrum av behandlingsalternativ. Allt i enligt med patienternas kliniska behov och anpassat efter patientens önskemål. ”Klustermodellen” står även för ökad flexibelt och tillgänglighet för patienterna genom utökade öppettider, online bokning och möjlighet till akuttandvård. Som patient hos oss innebär det att genom att vi kan möta alla dina kliniska behov så slipper du bli remitterad till andra kliniker utanför vår organisation och på detta sätt tar vi ett helhetsansvar för dig som patient både när det gäller kvalité, service, tillgänglighet och flexibilitet.

Vi har en företagskultur, organisation och arbetssätt som kan sammanfattas i en mening:

Rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid-under ett och samma tak-genom hela patientresan.