Remiss - Happident

Remiss

Klustermodell-Hubkliniker

Vi är den enda privata tandläkargruppen som finns uteslutande i Sveriges fyra största städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och som arbetar med en “klustermodell”. Detta innebär att vi har ett antal klinker inom ett avgränsat geografiskt område där man som tandvårdspersonal har nära samarbete med vår “hub” klinik inom varje kluster. “Hub” kliniken är den större kliniken på orten som har en högre teknisk möjlighet men där vi även innehar en bredare kompetens bland personalen. Dessa hub kliniker bedriver förutom allmäntandvård även akuttandvård med generösa öppettider. Inom dessa kliniker utför vi behandlingar inom kirurgi, Endodonti, Pardontologi, Ortodonti, Protetik, Pedodonti och bettfysiologi.

Remittera till Happident

Våra kliniker har inte bara specialister men också erfarna nishtandläkare. Alla våra specialister och nischtandläkare har en gedigen erfarenhet och kunskap inom ett visst område inom odontologin, och brinner för att behandla patienter som har just de behandlingsbehov som du som remitterande tandläkare har föreslagit till din patient i enligt med deras kliniska behov och önskemål. Detta skapar möjligheter för både dig och din patient att kunna få service för dina patienter utan väntetider och på tider som passar just din patient.
Vi utför självklart endast den behandling som står på remissen och håller dig som remitterande tandläkare informerad om att din patient får just den behandling som remissen avser och när patienten har fått sin behandling hos oss på remiss så skickas patienten tillbaka till dig som remitterande tandläkare. Vid enstaka tillfällen frågar patienter om de får börja hos oss, men vi har alltid en professionell hållning till detta och avböjer.

Remittera inom Happident

För dig som arbetar som tandläkare har du oftast en långvarig relation till din patient. Som kliniker så vet vi att det finns ofta ett antal kliniska alternativ för dina patienters odontologiska behov i enlighet med deras önskemål. Som organisation så uppmuntrar vi ett nära samarbete med kliniker inom gruppen och vi anser att det är viktigt att vi ska kunna erbjuda våra patienter en heltäckande vård ”under ett och samma tak”. Detta innebär att som allmäntandläkare har du möjlighet att erbjuda dina patienter vården som erbjuds antigen genom att behandla patienten själv, att remittera till en kollega i din klinik eller eller att remittera patienten till Happidents hub-klinik inom orten. Detta innebär att vi inom Happident tar ett helhetsansvar för alla våra patienter med ökad trygghet och säkrad kvalitet utan kötider och till rätt pris. Vi på Happident tror att vi är starkare genom ett ha ett nära samarbete inom organisationen och stödjer alla medarbetare att bredda sin kompetens och få djupare kunskaper och erfarenhet inom nya kliniska inriktningar inom odontologin. Vi investerar kontinuerligt i lokaler och håller klinikerna uppdaterade med den senaste teknologin. Vi ser arbetet med tandvården som ett livslångt lärande och stödjer därför alla våra medarbetare med intern och extern kompetensutveckling samt även när det gäller att dela med oss av våra kliniska erfarenhet och kunskap till våra kollegor.

Så här remitterar du till oss

Remittenter är välkomna att skicka ett mejl till oss på remiss@happident.se