Vad vi står för - Happident

Vad vi står för

Affärsidé

Happident är en modern tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Organisationen präglas av en flexibel arbetsmodell och ett nätverk mellan klinikerna som skapar trygghet, möjligheter och komfort för såväl medarbetare som patienter. Happident ägs, drivs och finansieras av tandvårdspersonal som har klinisk förståelse och ett personligt engagemang i kliniska utmaningar.

Vision

Målet är att genom ett heltäckande utbud och inbjudande miljöer utforma Sveriges mest eftertraktade tandvård, både för patienter och personal och därmed skapa leenden för livet.

Mission

Att genom vår unika företagskultur, organisation och arbetssätt – klustermodellen, erbjuda rätt kompetens, på på rätt plats, i rätt tid – under ett och samma tak – genom hela patientresan.

Kärnvärden

Helhetsansvar för hela patientresan
Ansvarstagande gentemot patienter, kollegor och omvärld
Patienten i fokus
Personalen i samspel
Innovation genom kliniskt entreprenörskap och tekniska investeringar

– Skapar ett friskt och glatt leende livet ut!