Svenska tandvårdsmarknaden i förändring

Den svenska tandvården omsätter ca 25 Mdr kr per år och genomgår sin största omvandling någonsin. Befolkningens stigande ålder, tandvårdsförsäkringsutredning och politiska beslut påverkar alla branschens framtida utveckling. Förutom folktandvården och Praktikertjänst så består branschen av ett stort antal privata tandläkarkliniker som i snitt omsätter 3-5 mkr och där snittåldern på ägaren/tandläkaren är 62 år. Detta innebär att inom den närmaste 5 åren kommer det ske stora pensionsavgångar av tandläkarna och även övrig personal och därmed behövs det ett generationsskifte samtidigt som patienterna efterfrågar en mer tillgänglig, flexibel och serviceinriktad tandvård som blir allt mer konkurrensutsatt.

Det blir även större krav på en mer evidensbaserad och dokumenterad tandvård angående kvalitetssäkring, GDPR, strålskydd etc. Detta gäller både stora som små verksamheter och detta skapar självklart ett stort behov av administrativt arbetet hos tandläkare som ser allt större del av sin arbetstid att gå åt administration istället för att ha en patient i tandläkarstolen och utföra behandlingar.

Förändringarna drivs även av den yngre generation tandläkare, tandsköterska och tandhygienist som ställer allt högre krav på sina arbetsgivare när det gäller storlek på klinik, större arbetsplatser för utbyte med kollegor, lokaler och utrustning som är moderna och som följer den tekniska utveckling i tandvården och den digitalisering som är i sin linda inom tandvården. Kedjorna kan spela en stor roll i denna utveckling och Happident vill leda denna utveckling i de regioner vi finns.

Vill du veta mer?

Det finns många anledningar till att sälja din klinik, det kan handla om att du vill ta dig an nya utmaningar i livet, trappa ner i tid på arbetet och fokusera mer på dig själv och din familj, eller så vill du förändra din roll inom din klinik och ta din klinik till nästa nivå och bli en del av en kedja. Oavsett hur dina tankar går så tveka inte att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal.

Mazdak Eyrumlu

Leg tandläkare, grundare Happident
0769 458 939
maz@happident.se