Bli en del av Happident - Happident

Varför ska min klinik bli en del av Happident?

Hos Happident så märker du att det är annorlunda.

Vi är en organisation som ägs och förvaltas helt och hållet av tandläkare utan riskkapital och utan finansiärer. Istället driver vi en klinisk verksamhet där den kliniska/odontologiska kvaliteten står i fokus och där vi tror starkt på återinvestering av överskottet just i tandvården.

Vår grundare och ägare har en stor erfarenhet inte bara som klinker men även en tandläkare som byggde en tandvårdskedja i England från en klinik med ett behandlingsrum där han arbeta själv till 80 klinker och över 850 anställda. Vi tror starkt på det private ägande av en organisation inom tandvården utan inblandningar av riskkapital och höga/orealistiska förväntningar för att göra större vinster inom korta tidshorisonter, Vi ser det även viktigt att en klinisk organisation ska bedrivas av personal med odontologiska kunskap och erfarenhet inte bara på lokal eller regional nivå men även högst upp i ledningen för att kunna driva verksamheten med odontologisk fokus i alla läge, där enbart det kliniska resultat är det primära både för personalen och patienterna.

Vi förstår vad som omvandlar en bra klinik till en utmärkt klinik och vi förstår lojalitet. Dina patienter är kärnan i din verksamhet, och att kunna ha kvar de i din klinik för fortsatt vård medan vi utvecklar din klinik är fundamentalt till vår vision.

När du blir en del av Happident så blir du även en del av en grupp av kliniker som alltid sätter patientens behov först. Vi tillför ett mervärde till varje klinik som blir en del av Happident, för att hjälpa sprida våra värderingar och bidra till gruppens tillväxt. Vår lycka är din lycka: du får en fullständigt klinisk frihet, centralt finansiellt och administrativ assistans, och support av ett erfaret och motiverat team.

  • Vi blir kontinuerligt starkare av den höga kvalitet av kliniker och tandvårdspersonal som blir en del av oss.
  • Vi behandlar våra patienter som vi själva vill bli behandlade.
  • Vi investerar kontinuerligt i innovation.

Vi lär oss av varandra och tror starkt på ett livslångt lärande och ser en stor styrka att kunna samarbete inom en större organisation och dela av oss av våra kunskaper och erfarenheter. Våra kliniker och personal ger den bästa kvalitet av vården till sina patienter i moderna, välutrustade och välskrivna kliniker. Våra kliniker är lokalt drivna med ett huvudkontor som stödjer med de centrala funktionerna. Vi tror starkt på att det stora förtroende våra patienter har till tandvårdspersonal och ser det som nödvändighet att det förblir en kontinuitet av kliniker efter att kliniken blir en del av Happident.

Även om vi ser det som en styrka att arbeta under ett gemensamt varumärke, ha ett gemensamt journalsystem, gemensamma leverantörer och en gemensamt operativ manual så tror vi starkt på att vården alltid kommer att utföras lokalt och bör utformas till patienterna behov önskemål. Om du funderar på att bli en del av Happident så diskuterar vi gärna dina individuella klinikbehov för att utveckla en plan för att just gynna dig och din personal.

På Happident tror vi starkt att vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade: detta är filosofin i allt vi gör. Vår fortsatta investering i de bästa tekniska lösningarna, bästa klinikerna och den bästa tandvårdspersonalen är allt en del av vår passion att skapa den bästa erfarenheten i var och en av våra kliniker.

Med vår unika klustermodell så är vi den enda organisation I Sveriges fyra största städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som kan erbjuda en bred tandvård “under ett och samma tak”. Detta skapar en stor möjlighet för personalens fortsatta utveckling och karriär inom Happident men även möjliggör alla våra patienter att kunna får en heltäckande vård i enligt med deras kliniska behov och önskemål med en högklassig service och en skräddarsydd tillgänglighet.

Vill du veta mer?

Det kan finnas olika anledningar till att du vill sälja din klinik. Du kanske vill ta dig an nya utmaningar i livet, trappa ner i tid på arbetet och fokusera mer på dig själv och din familj. Eller så vill du förändra din roll på din klinik och ta den till nästa nivå genom att bli en del av en kedja.

Oavsett hur dina tankar går, tveka inte att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal.

Mazdak Eyrumlu

Leg tandläkare, grundare Happident
0769 458 939
maz@happident.se