Personalvård - Happident

Personalvård

Vi investerar kontinuerligt i personalen och ser till att varje medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Vi har interna och externa kurser och kommer inom kort ha en fullständig intern Happident akademi med ett brett innehåll av kurser och material för fortsatt kompetensutveckling.

Vi kan vara med och bekosta en del av eller hela utbildningar för dig och personalen och även reflektera detta i högre lön till dig. Vi har även årliga medarbetarsamtal och lönerevisioner så att varje medarbetare har en klar karriärväg att gå med klara mål som gynnar individen men även organisationen Happident. Detta innebär att det finns klara belöningsmekanismer och det leder till en mer kapabel och motiverad arbetsstyrka.

Vi assisterar med marknadsföring, öppet hus och studieklubbar för att öka antal remisser och patienter till Happident. Detta medför en signifikant högre intäkt för klinikerna som kan återinvestera vidare i verksamheten för dess fortsatta utveckling. Du kommer ha en större access till erfarna kolleger och genom sammankomster och forum inom Happident kan du träffa likasinnade kollegor och utbyta erfarenheter och kunskaper inom ditt arbetsområde. Du kan använda dessa diskussioner för att dra fördelar för din egna klinik inom Happpident och även kunna ge oss feedback vad vi kan göra bättre som organisation just för dig och din klinik. Vi ser detta som ett livslångt samarbete med dig och din personal och vill ha ett nära samarbete för en ömsesidig fördelaktig relation.

Klinisk frihet

Vi tror på den lokala förankringen när det gäller utformningen av vården och även om vi arbetar med gruppleverantörer med förhandlade priser och leverantörer där ser vi att speciella material och utrustning är vad som särskiljer tandläkare och kliniker för att på bästa sätt kunna utföra de kliniska behandlingarna. Vi på Happident tror mycket på att detta skall utformas just med dig och din personal och att du skall kunna just välja de material och den utrustning som du vill ha och som är nödvändig för att du ska kunna fortsatta använda för att behandla dina patienter.

Till skilland från andra kedjor/organisationer/grupper så värderar vi som sagt klinisk frihet högt. Vid tror att en högt kvalificerad kliniker borde kunna vara med och välja de material, tandteknik eller andra processer som du tror kommer att skapa det ultimata resultatet för dina patienter.
Hos Happident garanterar vi klinisk frihet precis som det ska vara.

Vad gör en perfekt Happident klinik?

Hos Happident handlar allt om den företagskultur via har och vi som stolt står för. Genom att arbeta med kliniker som delar värderingar kan vi få kliniken att fungera bra, Vi vill arbeta med kliniker som sätter patienternas behov först i alla lägen. Vi ser som sagt ett stort värde i kontinuitet i den kliniska verksamhet och vill endast arbeta med kliniker som är väletablerade i Sveriges större tillväxt orter så som (Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala) sen ett antal år tillbaka, har gott rykte och har en stabil personal och patient bas.

Vill du veta mer?

Det kan finnas olika anledningar till att du vill sälja din klinik. Du kanske vill ta dig an nya utmaningar i livet, trappa ner i tid på arbetet och fokusera mer på dig själv och din familj. Eller så vill du förändra din roll på din klinik och ta den till nästa nivå genom att bli en del av en kedja.

Oavsett hur dina tankar går, tveka inte att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal.

Mazdak Eyrumlu

Leg tandläkare, grundare Happident

0769 458 939
maz@happident.se