Processen - Happident

Processen att bli en del av Happident

Vi har gärna ett förutsättningslöst möte med dig för att berätta mer om oss själva och hur vi kan bidra till ett mervärde för dig, din personal och din klinik och lära känna dig och din verksamhet bättre. Om du är fortsatt intresserad att gå vidare så går processen till på följande sätt

  1. Vi återkommer till dig med ett samarbetsförslag där vi har ett värderingsförslag på din klinik men även hur ett framtida samarbete kan se ut mellan Happident, dig och din personal. Vi är öppna för ”feedback” eftersom vi just ser dig och din klinik som en unik tillgång till Happident.
  2. Efter detta så gör vi en s.k. ”due-diligence” där vi genomlyser verksamheten och tar reda på hur allt föreligger.
  3. Vi inleder sedan en detaljerad förhandling med dig om vad som ska ingå i förvärvet, tillträdesdag, köpekilligens erläggande etc.
  4. Sedan tar vi fram ett skriftligt avtal som förhandlas med dig inklusive bilagor och konsultavtal för dig.
  5. Signering av avtalat sker och vi informerar tillsammans med dig personalen och inleder förberedelserna inför övertaget.
  6. Happident tillträder.
  7. Vi inleder en integrationsperiod där din klinik får bli en del av vårt upphandlande journalsystem, din klinik får tillgång till de upphandlade leverantörer som vi har där vi har säkerställt bästa kvalité, service och priser. Vi implementerar även den gemensamma operativa manualen för hur kliniken bäst kan fungera inom Happident och din personal får fortsatt den utbildning och support som krävs.

Vill du veta mer?

Det kan finnas olika anledningar till att du vill sälja din klinik. Du kanske vill ta dig an nya utmaningar i livet, trappa ner i tid på arbetet och fokusera mer på dig själv och din familj. Eller så vill du förändra din roll på din klinik och ta den till nästa nivå genom att bli en del av en kedja.

Oavsett hur dina tankar går, tveka inte att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal.

Mazdak Eyrumlu

Leg tandläkare, grundare Happident

0769 458 939
maz@happident.se