Mer än bara en tandundersökning

Låt oss ta hand om din mun så att du bättre kan ta hand om din hälsa och förebygga inte bara tandlossning, karies utan även andra sjukdomar och övrig hälsa. Boka en noggrant utförd tandundersökning hos Happident och få reda på hur det står till med din munhälsa.

På Happident tar vi ett helhetsgrepp om munnens hälsa. Vår undersökning utgår helt från dig som patient och vi undersöker både tändernas hälsa, tandköttet, tungan och övriga mjuk vävnad samt käklederna och tuggmuskulaturen innan vi ger dig en fullständig uppdatering av din munhälsa. Vi vet att allt hänger samman och att hälsan i din mun är en viktig del av hela kroppens hälsostatus. Du kan lita på att vi tar hand om dina tänder på ett erfaret och professionellt sätt.

Så går en undersökning till

Eftersom din mun har en så central roll i din kropp kan vi utläsa mycket av din hälsa genom att göra en grundlig undersökning av både tänder och mun. Här kan sjukdomar snabbt identifieras och behandlas men framförallt förebyggas med rätt metod.

Vi har döpt vår avancerade undersökningsmetod till Happi Dental. Den går ut på att identifiera både din allmänna hälsa och munnens status. Vid en undersökning kommer få du träffa en tandsköterska eller tandläkare som fyller i ett formulär med allmänna frågor om ditt hälsotillstånd, kostvanor samt tobaks- och alkoholvanor. Sedan görs en digital röntgen och en visuell inspektion av tänderna. Dina tänder och potentiella implantat kontrolleras samtidigt som vi även tittar på dina slemhinnor, ditt tandkött, din tunga och din gom.

Käkled och tuggmuskulatur kontrolleras

Vi erbjuder våra patienter fullständiga undersökningar av hela munnen, utförd av professionell personal och med modern utrustning. En undersökning av munhälsan är inte komplett utan en kontroll av dina käkleder och hur du tuggar. Eftersom mycket fakta om din hälsa kan utläsas genom vår metod kan vi snabbt remittera dig vidare till en kollega inom Happident eller alternativt till andra vårdinstanser utanför tandvården, om behov finns, där vi har ett gott och nära samarbete.

Alla våra kliniker erbjuder dessutom kostrådgivning inkluderat stöd och information för minskat sockerberoende, samt motiverande stöttning  för att sluta röka/snusa. Låt oss hjälpa dig att ta hand om din egen hälsa så du själv kan förebygga sjukdomar och få en högre livskvalitet som håller i längden.

Efter tandundersökningen

Efter genomförd undersökning hos oss ger vår tandvårdspersonal dig fullständig information om din hälsa i munnen med avseende tänder, munhåla och käkar. Om det är aktuellt med en behandling listas även alternativ och kostnadsförslag för dessa. Vår undersökningsmetod är alltså att likna vid en munbesiktning, samtidigt som det inte kostar mer än en sedvanlig tandundersökning hos en annan tandläkare.

Vi arbetar med den senaste tekniken och den senaste utrustningen. Behandlingarna utförs av kompetenta och välutbildade medarbetare. Vi är stolta att kunna erbjuda en bred kompetens vilket innebär att du som patient får all dina dentala behandlingsbehov tillgodosedda under ett och samma tak.

Välkommen till oss på en fullständig munundersökning för din hälsas skull. Boka online och få snabbt tid hos oss på Happident.

Våra kliniker

Våra priser

Kliniker i närheten

Beräknar avstånd...