Tandläkaren rekommenderar minst en undersökning om året. Boka din tid idag.

Artikel om Happident mest visad på dental24.se under år 2018!

Dental 24 är en community på nätet för alla inom tandvårdsbranschen.  Mest visade artikeln under 2018 på denna sida handlar om Happident!

 

Läs artikeln här:

Happident – ny tandvårdskedja blir nr 3 i Sverige

2018-05-03FÖRETAGSNYTT

Happident etableras i Sverige och blir den 3:e största privata tandvårdskedjan efter förvärvet av Orasolvs kliniker i Stockholm, Göteborg Malmö och Uppsala tidigare i vår. Happident ska enligt ett pressmeddelande fortsätta att växa med förvärv och räknar med att ha 35–40 kliniker i Sverige inom fyra år.

Drivs och finansieras av tandläkare

Happident™ är en privatägd tandvårdskedja som är helt självfinansierad.

”Vi som grundar Happident har mångårig erfarenhet som praktiserande tandläkare och entreprenörer. Det innebär att de avgörande beslut som fattas inom verksamheten är kliniskt förankrade, snarare än drivna av enbart ekonomiska förutsättningar”, säger Mazdak Eyrumlu.

Ny klustermodell till svensk tandvård

Happidents egenutvecklade klustermodell går ut på att inom ett avgränsat geografiskt område förvärva och integrera ett kluster av kliniker. Här ska allmänpraktiserande tandläkare, nischade tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker arbeta tätt tillsammans med varandra och erbjuda ett brett spektra av behandlingsalternativ i enlighet med patientens kliniska behov och anpassat efter patientens önskemål.

Klustermodellen står för ökad flexibilitet och tillgänglighet för patienten genom utökade öppettider, onlinebokning och akuttandvård under kvällar och helger.

”Klustermodellen har varit kärnan i uppbyggnaden av ”Southern Dental” – vår tandvårdskedja, som jag grundade och drev, bestående av 80 kliniker och 850 anställda i London och de södra kommunerna i England. Där drog vi modellen till sin spets med både akutmottagning och tandtekniker knutna till varje kluster. I Sverige har vi ambitionen att successivt tillföra de bitar som bäst möter de lokala behoven”, berättar Mazdak Eyrum.

Bransch i omvandling

I sitt pressmeddelande ger Happident följande bakgrund till satsningen i Sverige:

”Den svenska tandvårdsscenen genomgår en betydande omvandling. Befolkningens stigande ålder, tandvårdsförsäkringsutredning och politiska beslut spelar alla sina roller. Därtill kommer ett markant generationsskifte inom tandläkarkåren och patienternas nya krav och förväntningar på service och tillgänglighet. Ökad konkurrens samt behov av en alltmer evidensbaserad behandling, som säkerställer en högkvalitativ tandvård, spelar också in. Allt sammantaget innebär det att tandvårdspersonalen behöver arbeta på helt nya sätt.

Genom en unik, egenutvecklad och välbeprövad klustermodell, ska Happident™ erbjuda de möjligheter som nästa generation tandläkare och övrig tandvårdspersonal söker, samtidigt som man skapar kortare vägar till specialistvård och tillhandahåller den nya typ av service och kontaktmöjligheter som digitalisering och patienter kräver. Målet är att skapa Sveriges mest heltäckande och efterfrågade tandvård – både för personal och patienter.”

 

Källa: Pressmeddelande

Boka din tid idag!

Varför vänta med din tandvård? Våra erfarna tandläkare och moderna kliniker garanterar förstklassig service och personlig omsorg. Boka ditt besök hos oss redan idag!

Boka nu