Betalning och bokning

Vid ditt första besök så utförs en noggrann undersökning av vår kompetenta tandvårdspersonal. De föreslår sedan ett antal behandlingsalternativ som är relevanta utifrån kliniska förutsättningar. Dessa diskuteras med dig i detalj och en behandlingsplan utformas i enlighet med dina behov och önskemål. Våra kliniker och behandlare sammanställer sedan ett behandlingsförslag med kostnadsförslag för att du ska veta innan behandlingen påbörjas vad behandlingen kommer att kosta dig och för att du ska kunna ha kontroll över alla kostnader under din behandlingsperiod. Av kostnadsförslaget framgår totalkostnad, tandvårdsersättning och den del du betalar själv tydligt.

Statligt tandvårdsstöd

Alla våra kliniker är ansluta till försäkringskassan och är man bosatt i Sverige så kan man från och med 1 januari det år man fyller 23 år få bidrag från staten genom statligt tandvårdsstöd. Det statliga tandvårdsstödet består av olika delar. Först och främst finns det ett allmänt tandvårdsbidrag, även kallat ATB, vars storlek beror på patientens ålder. Utöver det allmänna tandvårdsbidraget finns även ett högkostnadsskydd som börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor. Härtill finns även ett särskilt tandvårdsstöd som riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa.

Det går att läsa mer om vem, hur och när man har möjlighet att ta del av de olika tandvårdsstöden på Försäkringskassans hemsida. Har du frågor om detta så hjälper givetvis Happidents tandvårdspersonal mer än gärna till att förklara begreppen och hur de hänger samman. Alla tandläkare har via sitt datasystem och kontakten med Försäkringskassan tillgång till information om ditt tandvårdsbidrag och ditt högkostnadsskydd och kan därför informera dig om vad din behandling kommer kosta och vilken ersättning du har rätt till.

Barntandvård

All tandvård för barn och unga vuxna upp till 22 år är kostnadsfri. I västra Götaland är all tandvård för unga vuxna kostnadsfri upp till det år man fyller 24 år. För tandreglering gäller speciella regler.

Delbetalning

För att göra alla behandlingar mer tillgängliga för alla våra existerande och nya patienter så kan vi i samarbete med Human Finans erbjuda flera alternativ för delbetalning t.ex. en avbetalningsplan på 3 månader eller 24 månader helt räntefritt för dig.

Du kan kostnadsfritt ansöka om ett kreditlöfte på upp till 100 000 kr varav 50 000 kr kan vara utan ränta. Och självklart använder du bara det du behöver av löftet.

Läs mer på Human Finans.

Happi plan

Happident kommer inom kort erbjuda dig att för en fast mindre summa per månad få dina undersökningar hos tandläkare och tandhygienist inkluderade, samt rabatt på eventuella behandlingar. Som patient i vår unika praktikplan kommer du även få företrädesrätt till bokningsbara tider kvällar och helger.