ME dental förvärvar Dentalcare Invest Swe

Detta bolag driver två tandläkarkliniker i Göteborgsregionen. Förvärvet går i linje med Happidents vision att utforma Sveriges mest heltäckande och eftertraktade tandvård. Med detta förvärv har nu Happident fyra kliniker i Göteborgsregionen och välkomnar dessa klinikers kompetenta personal och trogna patienter till Happidentfamiljen.

Läs mer

Den 15 april 2018 höjdes det allmänna tandvårdsbidraget

Från och med den 15 april 2018 höjs det allmänna tandvårdsbidraget. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder. Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget…

Läs mer