Tandläkaren rekommenderar minst en undersökning om året. Boka din tid idag.

Happident väljer Dentsply Sirona som leverantör av implantat och tandvårdsmaterial med fokus på restorativa och endodontiska lösningar.

Dentsply Sirona och tandvårdskedjan Happident ingår fördjupat samarbete i valda produktområden på den svenska marknaden. Med för närvarande 12 stycken kliniker i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd, kommer Happident i huvudsak använda Astra Tech Implant System för behandling av patienter med behov av tandimplantat.

Happident satsar medvetet på kontinuerlig kompetensutveckling av alla medarbetare. I detta utökade samarbete, kommer Dentsply Sirona att genomföra utbildning inom valda produktområden för Happidents medarbetare. Dentsply Sirona Implants och Happident kommer även bjuda branschkollegor till specifika utbildningar. Dessa utbildningar kommer att ske löpande i Stockholm, Göteborg och Malmö vid Happidents HUB-kliniker och enligt separat inbjudan.

Vi är glada över att Happident ser värdet av vårt koncept B.I.T.E till klinikkedjor. Dentsply Sirona fokuserar på forskning och utveckling av högkvalitativa produkter, lösningar och processer som hjälper tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i deras dagliga arbete. Till klinikkedjor kan vi erbjuda en lönsam affär med anpassad träning och utbildning där produkter och innovativa processer är i fokus”, säger Ann-Charlotte A Lindberg, Nordic Account Manager, Dentsply Sirona.

 

”Vi har utvecklat en klustermodell där vi inom varje region jobbar integrerat mellan allmäntandvårdsklinikerna och våra hubbkliniker som samlar specialisttandvården. Modellen erbjuder patienterna en kortare och snabbare remissväg till våra specialister samtidigt som våra allmäntandläkare får möjlighet att jobba på våra hubbkliniker inom något område som de finner extra intressant. Samarbetet med Dentsply Sirona är en viktig del för oss i denna utveckling,” Mazdak Eyrumlu, koncernchef och ägare, Happident.

 

Om Dentsply Sirona

Dentsply Sirona är världens ledande tillverkare av dentala material och produkter, med över hundra år av innovation och service till tandvårdssektorn och patienter världen över. Dentsply Sirona utvecklar och tillverkar ett heltäckande produktutbud av förbrukningsmaterial, implantat och medicintekniska produkter samt digitala arbetsflöden under en stark portfölj av världsledande varumärken. Dentsply Sirona erbjuder innovativa, högkvalitativa och effektiva lösningar för att förbättra patientvården och leverera bättre, säkrare och snabbare tandvård. Besök www.dentsplysirona.com

Om Happident

Happident är en privatägd och helt självfinansierad tandvårdskedja med kliniker uteslutande i Sveriges större städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med omnejd. Happident startade år 2018 och för närvarande ingår 12 stycken kliniker och ambitionen är en kraftig tillväxt under de närmaste åren. Happident arbetar enligt en unik ”klustermodell” som bygger på att inom ett avgränsat geografiskt område, förvärva och integrera ett kluster av klinker. Här kan allmäntandläkare, nischade tandläkare, specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker arbeta tätt tillsammans med varandra och erbjuda ett brett spektrum av behandlingsalternativ. Allt i enligt med patienternas kliniska behov och anpassat efter patientens önskemål. Happidents erbjudande kan sammanfattas i en mening: rätt kompetens, på rätt plats i rätt tid-under ett och samma tak-genom hela patientresan.