Den 15 april 2018 höjdes det allmänna tandvårdsbidraget - Happident

Den 15 april 2018 höjdes det allmänna tandvårdsbidraget

Från och med den 15 april 2018 höjs det allmänna tandvårdsbidraget. Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

  • Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Mer information angående det allmänna tandvårdsbidraget kan man finna på försäkringskassans hemsida.